Voorwaarden ‘ROOTS verdubbelt jouw abonnement’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘ROOTS verdubbelt jouw abonnement’. Tijdens de actieperiode, vanaf maandag 02-09-2019 tot en met 06-09-2019 wordt de duur van het betaalde lidmaatschap, ook wel Full Membership genoemd, dat in deze periode wordt aangeschaft via www.rootsdating.nl en www.rootsdating.be automatisch verdubbeld. Aankopen via de App-store zijn uitgesloten van de actie.

Het gaat om de volgende lidmaatschappen:

  • Full Membership 1 maand voor €15, wordt 2 maanden voor €15
  • Full Membership 3 maanden voor €37,50, wordt 6 maanden voor €37,50
  • Full Membership 6 maanden voor €59,70, wordt 12 maanden voor €59,70
  • Full Membership 1 jaar voor €102, wordt 2 jaar voor €102

Overige voorwaarden:
– De actie geldt voor deelnemers die een betaald lidmaatschap aanschaffen bij ROOTS via de website
– Het afgesloten (actie) abonnement is voor de gehele duur geldig voor het gebruik de (mobiele) website
– Op de tijdens de actieperiode aangeschafte lidmaatschappen zijn de gebruiksvoorwaarden van ROOTS onverkort van toepassing. Dit houdt onder meer in dat het lidmaatschap na verstrijken van de minimumduur (inclusief verdubbeling) automatisch wordt verlengd voor onbepaalde duur, behoudens tijdige opzegging
– Na aanschaf van het lidmaatschap wordt de verdubbeling van de duur direct toegevoegd aan de lidmaatschapsperiode
– Deze actie is persoonsgebonden.
– De actie is niet geldig i.c.m. andere kortingspassen, couponcodes en/of acties
– Het is niet toegestaan om per deelnemer meerdere profielen aan te maken
– ROOTS dating sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houden met deze actie
– ROOTS dating is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat ROOTS dating daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de voorwaarden, zal door ROOTS dating op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.

Ontmoet de leukste christelijke singles

Volg ROOTS

Volg ROOTS dating op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.